Wettelijke garantie van 2 jaar:
  • Deze garantie van 2 jaar is volledig en niet afbouwend.

  • De duur van deze garantie is 2 jaar.

  • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

  • Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.


Aanvullende garantie van 3 jaar:

Er is een extra aanvullende garantie van 3 jaar mits vermelding hiervan op de verkoopsfactuur. Deze garantie is degressief (pro rata garantie).

Deze 3 jaar aanvullende garantie omvat ondermeer herstelling bij motorische problemen, niet werkende afstandsbediening, niet werkende transformator, framebreuk en zitvulling. De bekleding valt niet onder deze aanvullende garantie. De mogelijkheid tot herstelling sluit het recht van vervanging uit.

Garantie wordt verleend volgens onderstaande afschrijvingsprocedure.

 

Vb. Uw uw zetel is net niet 3 jaar oud en er is een ernstige breuk. De herstelkosten zullen dan maximaal 50% van de aankoopwaarde bedragen. Vaak zullen de herstelkosten lager zijn, maar u bent zeker van de maximale kost van 50% in dit voorbeeld. Zelfs indien de volledige zetel dient vervangen te worden, dan blijft het plafond van 50% van kracht.

Zijn uitgesloten van garantie:

  • Alle gebreken en beschadigingen te wijten aan normale slijtage, verkeerde of te ruwe behandeling, overmatig gebruik, ongeluk of geval van overmacht.

  • Wanneer de koper of derden de onderhoudsvoorschriften niet respecteren of bepaalde handelingen en herstellingen op de geleverde producten uitvoeren.

 Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming.  

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zenda bvba is het niet toegestaan om deze site en haar content te kopiëren, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.  

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Zenda bvba, tenzij anders beschreven.  Het is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming, om gebruik te maken van de vermelde merken.

Recht van retours:  Zie onze 30 dagen retoursgarantie of het wettelijk document mbt 14 dagen bedenktermijn (herroepingsrecht).

Let op!  Zenda bvba zal zijn intellectuele eigendomsrechten op assertieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging en alle mogelijkheden die de wetgeving ons toelaat.

Cookies 

Cookies zijn stukjes informatie op de pc, smartphone of tablet.  Deze kunnen bewaard worden om het gebruiksgemak van onze website te optimaliseren.   Swiss-relax.be gebruikt enkel cookies van Google en Facebook.